De wegwerkzaamheden aan de Vorinklaan naderen de t-spiltsing richting de Piersonstraat. Op het moment dat deze daadwerkelijk dicht gaat is onze vaste uitrij route geblokkeerd. Om deze reden hebben we de poort aan de kant van het Jan Schaeferhof geopend. Deze blijft open tot dat de werkzaamheden aan de T-spiltsing afgerond zijn.

Om de verkeersdoorstroming soepel te laten verlopen vragen we alle bewoners om, net als dat iedereen gewend is, de in- en uitritborden van de garage aan te houden en niet tegen het verkeer in de garage in of uit te gaan.

Tijdelijke opening poort
Tijdelijke opening poort

Je zou ook interesse kunnen hebben in